Wymiana starych kotłów węglowych

Drukuj

 Gmina Kalwaria Zebrzydowska informuje, że z dniem 10 grudnia rozpocznie się nabór wniosków dla osób zainteresowanych wymianą starych kotłów węglowych o niskiej sprawności na nowy kocioł o wysokiej sprawności i ekologiczny.

 

 

Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty:

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7 – pokój 1, parter.

Wnioski o udział w programie rozpatrywane będą przez Komisję ds. oceny wniosków, według kolejności wpływu do Urzędu.

Ważne: Ankiety dla Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, składane przez mieszkańców, nie są równoznaczne z wnioskiem o udział w programie.

Dotacja na wymianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne wynosić będzie do 75 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 12.000 zł. W tym: do 50% z WFOŚiGW w Krakowie i do 25% z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmuje:

 

Realizacja Programu oraz zakres możliwych do przeprowadzenia przez mieszkańców prac modernizacyjnych zależy ostatecznie od otrzymanego dofinansowania. Kolejnym krokiem udziału w Programie będzie podpisanie wiążących umów z mieszkańcami, które będą określać wielkość indywidualnego dofinansowania oraz zasady jego rozliczenia.

Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła oraz wyboru wykonawcy.

W związku z powyższym, ważny jest prawidłowy wybór kotła.

Jak prawidłowo dobrać moc kotła?
Aby poprawnie dobrać kocioł należy określić zapotrzebowanie domu na ciepło oraz obliczyć zapotrzebowanie na C.W.U.
Można to wykonać na kilka różnych sposobów:
- wykonać audyt energetyczny domu,
- znaleźć zapotrzebowanie na moc cieplną w projekcie (jeżeli jest dostępne takie opracowanie),
- dobrać odpowiednie wartości z tabel,
- dokonać samemu audytu przybliżonego.

Audyt energetyczny jest to obliczenie zapotrzebowania domu na ciepła przy pomocy obliczeń w programie komputerowym w oparciu o szczegółową analizę geometrii budynku – jest to metoda najdokładniejsza i nie daje błędu większego niż 3–5%.

W projekcie może być informacja o zapotrzebowaniu na moc cieplną i należy z niej skorzystać o ile mamy pewność, że projektant nie wpisał mocy na zapas lecz dokonał rzetelnych obliczeń (na przykład audytu).

W tabelach doboru, które są dostępne m.in. w Internecie, możemy bardzo szybko znaleźć pożądane wartości – jest to metoda niedokładna i niezalecana – dobra do weryfikacji metod innych.

Audyt przybliżony jest bardzo ciekawym narzędziem polecanym czytelnikowi jeżeli nie ma ochoty robić audytu profesjonalnego. W połączeniu z weryfikacją otrzymanego wyniku z tabelami doboru, audyt przybliżony powinien dać bardzo dobre wyniki.
Aby go zrobić należy odwiedzić stronę internetową www.cieplowlasciwe.pl i tam taką analizę zrobimy samodzielnie w kilkanaście minut.

Ważne informacje:

 

Przydatne strony internetowe:
http://www.cieplowlasciwie.pl/ - przybliżony audyt energetyczny
http://www.czysteogrzewanie.pl/ - tabele doboru mocy kotłów i wiele więcej
http://powietrze.malopolska.pl/kotly/ - lista o charakterze informacyjnym i otwartym, obejmująca producentów kotłów na węgiel, które spełniają wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012

Do pobrania

Regulamin udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Wniosek o udział w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

 

{kalwaria-zebrzydowska.pl}