Liturgiczne wspomnienie Rocznicy Poświęcenia Kościoła

Drukuj

 

29 października to dzień, w którym wspominamy Rocznicę Poświęcenia Kościoła. To znakomita sposobność, by wspomnieć poświęcenie naszej świątyni parafialnej.


 23 czerwca 1979 miało miejsce ważne wydarzenie dla społeczności lokalnej związane z konsekracją przez kardynała Franciszka Macharskiego kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła. Warto wspomnieć w tym miejscu, że była to pierwsza konsekracja świątyni, jakiej dokonał nowo powołany arcybiskup krakowski Franciszek Macharski. Dokonał On wówczas poświęcenia m.in. dwunastu zacheuszek, czyli krzyży apostolskich, symbolizujących Dwunastu Apostołów. Znajdują się one na ścianach bocznych tutejszej świątyni.


    Na okoliczność dedykacji, czyli konsekracji świątyni na jednym z pamiątkowych zdjęć znalazł się tekst następującej treści:

„W roku pielgrzymki Ojca Św. do Polski i Jubileuszu 900 lecia śmierci św. Stanisława bpa męczennika konsekracji kościoła św. Piotra i Pawła w Leńczach dokona dnia 23 czerwca 1979 godz. 18.00 J.E. Ks. Kardynał Franciszek Macharski metropolita krakowski”.  

 W tej podniosłej uroczystości uczestniczyli liczni przedstawiciele duchowieństwa, wierni tutejszej parafii, jak również okolicznych miejscowości. To dzięki wielkiej ofiarności i osobistemu wkładowi wiernych wzniesiono w tak krótkim czasie, tak potężny kościół. 

 

Monumentalna świątynia, która góruje nad wzgórzem w Leńczach, widoczna z okien pociągu, przyciąga uwagę podróżujących turystów i pielgrzymów. Wielu przejeżdżających przez naszą miejscowość jest zachwyconych iluminacją świątyni, która wieczorem i w nocy prezentuje się wspaniale, a biel fasady zewnętrznej kościoła, znakomicie kontrastuje się z mrokiem nocy.

 

 

 


  

Tego dnia pamiętajmy o modlitwie w intencji budowniczych tej świątyni, wszystkich duszpasterzy, naszego ks. Proboszcza Bohdana Ciołczyka, jak również wszystkich wiernych, nawiedzających ten kościół.
  

 

 Świątynia to miejsce, gdzie wspólnota wiernych otrzymuje szczególne łaski. Miejsce, gdzie można Bogu powierzyć swoje troski, znaleźć pokrzepienie, wyciszyć się pośród zabiegania codziennego życia. Podładować życiowe akumulatory. Miejsce, gdzie w sposób szczególny można doświadczyć obecności Boga.

Pamiętajmy, że świątynia parafialna, to nasz wspólny dom. Troszczmy się zatem o nią, jak o własny dom. Niech Dobry Bóg zawsze nas wspiera, pomaga, kieruje naszym życiem, bo „Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Moje Imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). 

Marcin Wcisło

fot.lencze eu,internet

 

 

Saturday the 20th.
Copyright

©

Template © Joomla Template