Szkolenia za bony (aktualizacja)

Drukuj

 

Uwaga !!!

Zmiana miejsca  spotkania z Doradcą Zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie możliwości dofinansowania do kursów języka obcego, prawa jazdy różnych kategorii oraz kursów komputerowych do wysokości 87%. 
Spotkanie w dniu 07.03.2018 będzie w Remizie OSP w Zarzycach Wielkich  (przeniesione z OSP Leńcze)
w godzinach od 13,30 do 18,00. 
Więcej informacji pod telefonem 12 428 78 60
 

 

Nawet do 87 proc dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują. 

 

 

            OSP LEŃCZE       20.02.2018           12:30 - 18:30      

                                          

     

 

  

Bony i usługi doradztwa zawodowego są przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały oraz obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, które:

 

 

Jak skorzystać ze szkoleń?

 
Pierwszym krokiem do otrzymania dopłaty do szkoleń w formie bonów szkoleniowych jest skorzystanie z Bilansu Kariery, czyli spotkania z doradcą zawodowym (z doradztwa można skorzystać również lokalnie, doradcy dyżurują w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski)
 

 

 

 

 

 

 

 

 Z jakich szkoleń można skorzystać?

Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują szkolenia:

 

Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych oraz w biurze projektu „Kierunek Kariera”.

Projekt będzie realizowany do połowy 2023 roku, obejmie wsparciem w postaci bonów na szkolenia ponad 25 tys. pracujących osób.