Konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectw i osiedli Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 
z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXIII/417/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zawiadamia, że w terminie od 20.08.2018 r. do 28.09.2018 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie projektów Statutów sołectw: Barwałd Górny, Barwałd Średni, Brody, Bugaj, Leńcze, Podolany, Przytkowice, Stanisław Dolny, Stanisław Dolny - Dolany, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice, Zebrzydowice - Bieńkowice oraz Statutów Osiedli nr 1 i nr 2.

Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Kalwaria Zebrzydowska i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli.

Projekty statutów sołectw i osiedli dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kalwaria Zebrzydowska, u Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7.

Wszelkie uwagi, opinie, wnioski mieszkańców prosimy składać pisemnie na wyznaczonym formularzu w terminie od dnia 20.08.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. w Urzędzie Miasta Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, w sekretariacie w godzinach urzędowania lub pocztą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Wyniki konsultacji w sprawie projektów statutów sołectw i osiedli dotyczą każdego sołectwa oraz osiedla i mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

 

Burmistrz Miasta

Augustyn Ormanty

 

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1483373,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektow-statutow-solectw-i-osiedli-gminy-kalwaria-zebrzydowska.html

 

Zapraszamy !

Leńcze eu jest już na facebooku

Zapraszamy !
 
 
 

Uwaga! Zamknięcie przejazdu kolejowego w Radziszowie.

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniach 21-28 maja (włącznie) zostanie zamknięty przejazd kolejowy w Woli Radziszowskiej (obok stacji Radziszów) w ciągu drogi powiatowej. Szczegóły publikujemy poniżej.
 
Przejazd kolejowy w Woli Radziszowskiej (obok stacji Radziszów) w ciągu drogi powiatowej zostanie zamknięty w związku z realizacją umowy obejmującej modernizację linii kolejowej nr 97 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka.
 
Objazdy prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
 
 PNUIK Kraków Sp. z o.o.
 
 

Życzenia

 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim odwiedzającym tę stronę składamy serdeczne życzenia .
Zdrowych , pogodnych świąt !

.

 

Wednesday the 14th.
Copyright

©

Template © Joomla Template