Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Drukuj

 Informacja ze strony Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej :

 

 

 

 

Celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska poprzez znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery z procesów spalania paliw w indywidualnych kotłowniach i piecach na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Dużą rolę w emisji zanieczyszczeń stanowi emisja niska z kotłowni lokalnych, palenisk węglowych z domów jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej. Ponadto, ze względów oszczędnościowych różnego rodzaju kotły wykorzystywane są do spalania odpadów komunalnych. Aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza związane z niską emisją należy przede wszystkim wykorzystywać inne niż węgiel i drewno paliwa w naszych domach. Jeżeli decydujemy się na węgiel, to musi on być dobrej jakości i spalany w efektywnych, niskoemisyjnych kotłach. Ważna jest również prawidłowa eksploatacja kotłów.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska mając na uwadze stan powietrza, jakość życia mieszkańców, ich potrzeby i plany w zakresie modernizacji ogrzewania, będzie się starać o pozyskanie na ten cel dofinansowania ze środków pozabudżetowych.

Podstawą do sprawdzenia oczekiwań mieszkańców jest przeprowadzenie ankietyzacji, konieczna będzie inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w budynkach znajdujących się w na terenie gminy. W wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła  zlecone zostało firmie CERENER Łukasz Brózda, 34-141 Przytkowice, która jest odpowiedzialna  za przeprowadzenie ankietyzacji w celu pozyskania niezbędnych danych.

Warunkiem wdrożenia programu jest odpowiednie zainteresowanie mieszkańców, dlatego ważne jest wypełnienie przez Państwa ankiety. W chwili zebrania odpowiedniej ilości ankiet, Gmina przystąpi do realizacji Programu. Wypełnienie ankiet jest dobrowolne, natomiast jest cennym źródłem informacji niezbędnych do uzyskania przez Gminę dofinansowania.

Ankietę można otrzymać w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, pobrać ze strony Urzędu Miasta (link do ankiety w formacie pdf), ankiety będą również dostarczane bezpośrednio do mieszkańców za pośrednictwem listonoszy.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet i złożenie ich w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7 w pokoju nr 14, u Sołtysa, lub wysłanie pocztą na adres Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

W przypadku pytań można kontaktować się z Referatem Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, pokój nr 14, II piętro, tel. 33 8766 004, dodatkowo na terenie gminy organizowane będą spotkania z przedstawicielami firmy przeprowadzającej ankietyzację.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/ 

.

 

Friday the 19th.
Copyright

©

Template © Joomla Template