Zaproszenie na bezpłatne spotkanie

Drukuj

 „PROW 2014-2020 oraz budowanie nowej LSR” - Leńcze , 28 sierpnia 2015, godz. 18:00 (OSP w Leńczach)

 

 

 

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie

Gościniec 4 żywiołów”

serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie

PROW 2014-2020 oraz budowanie nowej LSR”

które odbędzie się

w Leńczach

(OSP w Leńczach)

28 sierpnia 2015, godz. 18:00

Spotkanie skierowane jest do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Celem spotkania jest poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013, przekazanie wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego
w ramach poszczególnych działań nowej perspektywy finansowej, zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z wsparcia w ramach PROW 2014-2020 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Program spotkania:

1. Realizacja LSR „Gościniec 4 Żywiołów” „w liczbach” i na przykładzie projektów.
2. Informacje na temat możliwości finansowania działań ze środków LGD „Gościniec 4 Żywiołów”
w nowym okresie programowania 2014-2020
3. Prezentacja wybranych danych do diagnozy obszaru, szczególnie w zakresie spraw społecznych
i gospodarczych, oraz analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD G4Ż,
w formie zajęć warsztatowych metodą partycypacyjną.
4. Analiza danych GUS oraz wyciąganie wniosków.


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu

mailowo lub telefonicznie Tel. 33/843 62 18, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Monday the 27th.
Copyright

©

Template © Joomla Template