Darmowa pomoc prawna

Drukuj

Od stycznia 2016 roku, w Kalwarii Zebrzydowskiej powstanie punkt udzielający darmowej pomocy prawnej.
Pomoc prawna będzie udzielana konkretnym podmiotom.

 

Mogą na nią liczyć :
-osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc prawną przyznano świadczenie z pomocy społecznej,
-osoby do 26 roku życia i te, które ukończyły 65 lat,
-kombatanci, weterani
-posiadacze Karty Dużej Rodziny
-osoby, które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje następujące kwestie:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- udzielenie pomocy w sporządzeniu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nie obejmuje ona natomiast spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, a także tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania się do rozpoczęcia tej działalności.

Punkt ten zlokalizowany jest przy ul. Jana Pawła II 7 w budynku SPZOZ.

W Kalwarii mieszkańcy będą mogli liczyć na pomoc w następujące dni:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do 16.00
Wtorek: od godz. 10.00 do 18.00
Środa: od godz. 8.00 do 12.00 i od godz. 14.00 do 18.00
Czwartek: od godz. 10.00 do 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do 16.00

(powiat.wadowice)

Saturday the 22nd.
Copyright

©

Template © Joomla Template