Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów dzien_kobiet_2016 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

"Dzień Kobiet" 2016 w Leńczach

Drukuj

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów dzien_kobiet_2016 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

5 marca 2016r. w Remizie OSP w Leńczach odbyło się tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Kobiet organizowane przez tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich.
Spotkanie rozpoczęło się pokazem gastronomicznym.

 

 

Przy tej okazji podsumowano Projekt dotyczący historii miejscowości realizowany przez Bibliotekę Publiczną z Filia w Leńczach oraz redakcję gazetki dziecięcej „Świat dookoła nas’’. Panie oraz zaproszeni Goście obejrzeli prezentację multimedialną „Leńcze wczoraj i dziś’’ oraz wystawę starej fotografii.

Projekt rozpoczął się w maju ubiegłego roku i polegał na zebraniu zdjęć, dokumentów, pamiątek związanych z Leńczami- miejscem i ludźmi.

Do współpracy zaproszono lokalne instytucje i stowarzyszenia: Parafię Leńcze, ZS nr 6, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, Ludowy Klub Sportowy Leńczanka. Partnerem medialnym był portal internetowy lencze.eu.

Projekt Patronatem Honorowym objęli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej - p. Marcin Krawczyński oraz Sołtys wsi Leńcze- p. Jolanta Krzeszowska- Mirocha.

Spotkanie było okazja do zaprezentowania prac uczniów - laureatów konkursów o Leńczach: konkursu plastycznego „Pocztówka z Leńcz’’- Karoliny Kowalskiej, Martyny i Natalii Oleś, Julii Garlacz , Oliwii Swiatłoń oraz konkursu literackiego „Leńcze poezją pisane’’- Emilii Kowalskiej i Katarzyny Boro.

Na spotkaniu panowała nostalgiczna atmosfera sprzyjająca wspomnieniom. Trzeba przyznać, że niektóre zdjęcia zrobiły duże wrażenie i na pewno zapadną na długo w serca i pamięć. Mottem ekspozycji były słowa zaczerpnięte z przepięknego wiersza Jana Twardowskiego „Stare fotografie”:

Tylko fotografie nie liczą się z czasem
pokazują babcię jak chudą dziewczynkę
z wiosną na czerwonych gałęziach wikliny
jej piłkę przed pół wieku i wróble jak liście…

Projekt zakończył się, jednak akcja zbierania zdjęć trwa nadal. Liczymy, że kolejni mieszkańcy zdecydują się na udostępnienie swoich archiwów ; zdjęcia są skanowane i w przyszłości zostaną wykorzystane w Księgozbiorze Regionalnym naszej wsi.

Biblioteka dziękuje mieszkańcom Leńcz, którzy przyczynili się do realizacji Projektu, szczególnie:

Państwu Marzannie i Andrzejowi Kowalskim,

Państwu Marii i Ryszardowi Kościelnym,

P. Włodzimierzowi Krzeszowskiemu

P. Michalinie Mądrali

P. Sławomirowi Mikstainowi

P. Władysławowi Misiowi

p. Pawłowi Sulińskiemu

P. Jerzemu Treli

Państwu Marii i Janowi Trelom

P. Michalinie Wilkosz

Dziękujemy za współpracę Partnerom Projektu:
proboszczowi parafii św. Piotra i Pawła w Leńczach ks. Bohdanowi Ciołczykowi, dyrektorowi ZS nr 6 p. Stanisławie Czarniak, przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich p. Grażynie Grochal, prezesowi OSP p. Bartłomiejowi Kowalskiemu, prezesowi LKS p. Krzysztofowi Wichrowi oraz administratorowi portalu internetowego lencze.eu - p. Bernardowi Czarniakowi.

Organizatorzy dziękują przedstawicielom władz samorządowych – Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustynowi Ormantemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej p. Marcinowi Krawczyńskiemu oraz Sołtysowi wsi Leńcze p. Jolancie Krzeszowskiej – Mirosze, za pomoc w realizacji Projektu.

Renata Żak
Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej
Filia Leńcze

(http://www.biblioteka.kalwaria.pl/news,332,projekt-lencze-wczoraj-i-dzis)

{gallery}dzien_kobiet_2016{/gallery}

 

Zdjęcia o większej rozdzielczości TUTAJ

Artykuł z Kroniki Beskidzkiej

 

(beskidzka24)

 

 

 

Saturday the 22nd.
Copyright

©

Template © Joomla Template