Rekrutacja do przedszkola na rok 2016/2017 , oraz informacja dotycząca dzieci urodzonych w 2008 i 2009 roku

Drukuj

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 w Leńczach informuje - od dnia 17.03.2016 do dnia 31.03.2016 r. prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, na rok szkolny 2016/2017.

 

Rodzice kandydatów do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą składać wnioski wraz  z dodatkowymi dokumentami w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 6  w Leńczach lub w Przedszkolu w Podolanach.
Formularze powyższych pism będą do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół w Leńczach, w Przedszkolu w Podolanach oraz TUTAJ
Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 28.04.2016 r. do godziny 15.00 .
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą złożyć potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia od dnia 4.05.2016 do dnia 6.05.2016 r.
Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 9.05.2016 r.  do godziny 15.00 .

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH w 2008 i 2009 r.

Na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. - w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

– urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej,

– urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

 (splencze)

 

Saturday the 22nd.
Copyright

©

Template © Joomla Template