Informacje dotyczące szkód powodziowych

Drukuj

 

Poszkodowanych mieszkańców Gminy prosimy o składanie udokumentowanych wniosków z poniesionych strat lub uszkodzeń do Sekretariatu Urzędu Miasta.
 
Jednocześnie osobom mające działki graniczące z rzeką Cedron i którym w wyniku powodzi została zabrana część terenu mogą występować do Starostwa Powiatowego w Wadowicach w celu odpisu gruntu zabranego przez rzekę Cedron .
 
Należy podać nr.działki , dane właściciela , oraz - w miarę możliwości materiały foto.
 
 
Saturday the 22nd.
Copyright

©

Template © Joomla Template