Nowe ceny za wywóz śmieci na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2022

Drukuj
Opłata dla nieruchomości zamieszkałych:
 
25 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
100 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
5 zł - w przypadku gdy na nieruchomości znajduje się kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne, właścicielowi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi przysługuje zwolnienie w ww. wysokości miesięcznie od nieruchomości.
 
Opłata dla nieruchomości niezamieszkałych:
 
Nieruchomości niezamieszkałe, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stawka opłaty za każdy worek wynosi:
 
1) o pojemności 120 l – 17,00 zł,
2) o pojemności 240 l – 34,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – 155,83 zł,
4) o pojemności 7000 l – 991,64 zł.
 
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w  sposób selektywny stawka opłaty wynosi:
 
1) o pojemności 120 l – 68,00 zł,
2) o pojemności 240 l – 136,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – 623,32 zł,
4) o pojemności 7000 l – 3 966,56 zł.
 
Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości: 170,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłaty,
340,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłaty podwyższonej.
 
Monday the 27th.
Copyright

©

Template © Joomla Template