"Dożynki Gminne " Leńcze 2013

 

7 i 8 września w sołectwie Leńcze odbyły się Dożynki Gminne . W sobotę już od godziny 19 na "Kamieńcu" przy muzyce rozpoczęła się zabawa taneczna . Natomiast w niedzielę o 14 oo w tutejszym kościele parafialnym Mszą Świętą dziękczynną oraz poświęceniem "dożynkowych wieńców" rozpoczęła się część oficjalna  "Dożynek Gminnych" . Mszę św. odprawił ks.Bohdan Ciołczyk oraz o. Damian Wasylewicz .

 

 

 

 

Czytaj więcej: "Dożynki Gminne " Leńcze 2013

KGW - zarys działalności

KGW - zarys działalności

Koło Gospodyń Wiejskich powstało w latach 1956-1957, przy Kółku Rolniczym. Pierwszą przewodniczącą była p. Janina Szewczyk, a od roku 1968 przez 40 lat p. Irena Filipczyk. Obecnie funkcję przewodniczącego sprawuje p. Grażyna Grochal. Na dzień dzisiejszy – to jest 2011 rok- KGW w Leńczach liczy 50 osób.

 

 

 

Organizacja ta ma na celu integrować kobiety, a poprzez nie całe wiejskie społeczeństwo. Ma ona dawać kobietom możliwość wprowadzania w życie wszelkich nowości w zakresie zdrowego żywienia, ogrodnictwa, prowadzenia gospodarstwa domowego, estetyki i ładu w gospodarstwie, ochrony środowiska, dbania o zdrowie własne i całej rodziny, zachowania tradycji i obyczajów. Uczestniczy również aktywnie w rozmaitych pokazach, prezentacjach (takie jak pokazy pieczenia i gotowania) oraz pracach społecznie użytecznych, które są realizowane w rodzimej miejscowości.

przygotowywanie stroików Bożonarodzeniowych

 

 

 

 

„Dzień Kobiet” połączony z pokazem garmażeryjnym, oraz spotkaniem i wspólnym biesiadowaniem wszystkich członkiń

 

 

 

 

 

 

„Jarmark Wielkanocny” w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

"Majówka" Kalwaria Zebrzydowska

 

"Dni Kalwarii"

 

"Radosna Niedziela"

 

 

Ponad to KGW zajmuje się organizacją wycieczek i tak od 1969 roku aż po dzień dzisiejszy organizowana jest co roku wycieczka krajoznawcza, a od roku 2005 wycieczka zagraniczna.

W roku 1992 wraz z innymi organizacjami KGW zorganizowało dożynki z udziałem ówczesnego Marszałka Sejmu P. Józefa Zycha.

 

 

 

 

 

 

Friday the 12th.
Copyright

©

Template © Joomla Template