L.K.S Leńcze

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 11, luty 2013

Ludowy Klub Sportowy „Leńcze” w Leńczach

                                         Rok założenia: 1949
 Barwy: zielono-czerwone

LKS posiada boisko do piłki nożnej o wym.102 m X 58 m  - oświetlenie elektryczne , boczne (treningowe) o wym. 100 m X 56 m, mały budynek zaplecza i szatni. Częściowo teren ten jest ogrodzony.

 

 

 

 

Z historii klubu LKS Leńczanka Leńcze

 

   Życie sportowe w Leńczach nierozłącznie od wielu lat, związane jest z klubem piłkarskim LKS Leńczanka Leńcze, założonym w 1949r. Pierwszymi barwami klubowymi były koszulki biało-zielone, a getry piłkarskie były biało-czerwone.

              Skład pierwszej kadry zespołu tworzyli: Franciszek Dudek, Stanisław Dudek, Bronisław Garlacz, Eugeniusz Garlacz, Władysław Garlacz, Kazimierz Kurek, Władysław Lepiarz, Stefan Majcherczyk, Kazimierz Majcherczyk, Franciszek Mądrala, Eugeniusz Młotkowski, Władysław Niechaj, Zygmunt Szydłowski, Jan Tokoń, Józef Uniwersał.

              Pierwszy, historyczny zarząd klubowy pracował w składzie: Władysław Lepiarz, Józef Uniwersał, Władysław Garlacz, Eugeniusz Młotkowski. Po raz pierwszy na murawę boiska drużyna z Leńcz wbiegła w następującym składzie:

 

bramkarz- Władysław Niechaj;

defensywna- Eugeniusz Młotkowski, Józef Uniwersał;

pomoc- Eugeniusz Garlacz, Stefan Majcherczyk, Jan Tokoń;

ofensywna- Władysław Garlacz, Kazimierz Kurek, Władysław Lepiarz, Bronisław Garlacz, Zygmunt Szydłowski.

 

Jako pierwszy opaskę kapitana drużyny z Leńcz założył Zygmunt Szydłowski. Pierwszy mecz rozegrano 28 października 1949r. z zespołem z Woli Radziszowskiej. Piłkarze LZS Leńcze doznali wówczas porażki 4:2. Dla Leńczan gole strzelili: Zygmunt Szydłowski i Władysław Garlacz.

              Od samego początku klub sportowy z Leńcz borykał się z nierozstrzygniętą kwestią własności boiska., jak i zarówno z kłopotami finansowymi . Jak trudny był to okres w historii tego klubu, świadczyć może to, że na początku to kiosk „RUCHU” - notabene – nazwa swojska :) pełnił rolę szatni klubowej. Do 1976r. klub z Leńcze rozgrywał mecze na terenie wydzierżawionym od ........... .....dzięki .............. i to także było jedną z przyczyn niemożliwości -w tym okresie (ustroju kraju) budowy szatni klubowej.

              Wobec powyższych kłopotów ówczesny zarząd wystosował do Dyrekcji Huty Aluminium prośbę o sprzedanie autobusu marki "Jelcz", który po skasowaniu pełniłby rolę szatni zawodniczej – i tak też się stało..... Na długie lata takie właśnie ten „Jelcz” był szatnią i „wizytówką naszej miejscowości , oraz – w owym czasie - najlepszym rozwiązaniem dla miejscowego klubu . Pomimo zaangażowania lokalnych działaczy miejscowy klub w następnych latach przeżył poważne problemy finansowe . Mimo to władze gminne i OZPN-u zachęcały do mobilizacji własnych sił, by zapewnić tutejszej młodzieży sportową rozrywkę przez aktywne uczestniczenie w rozgrywkach oraz reprezentacji „Klubu Sportowego „ zgodnie z terminarzem rozgrywek. Świetnym pomysłem, by zasilić kasę klubową była organizacja wieczorków tanecznych, z których dochód przeznaczono na cele statutowe klubu w Leńczach. Sytuacja kluba (niestety – bez dofinansowań od władz) jednak była bardzo trudna. Nad LZS Leńcze zawisło widmo wycofania zespołu z rozgrywek w sezonie piłkarskim 1977/1978r. Mimo bardzo trudnej sytuacji klubu, udało się zorganizować następujące imprezy sportowe, m.in.: Dziewczęta na start, czy Dożynkowe Biegi Narodowe.

Działalność klubu poza prowadzeniem rozgrywek piłkarskich sprowadzała się do organizacji wycieczek turystyczno - krajoznawczych oraz rowerowych rajdów krajoznawczych.

              Do 1983 roku klub sportowy w Leńczach nie dysponował własną szatnią. Zawodnicy przebierali się pod przysłowiową chmurką , a „arbitrzy sędziowi „ korzystali z prywatnego mieszkania , dzięki uprzejmości gospodarza. Sprzęt piłkarski również był przechowywany w mieszkaniu prywatnym. Członkowie klubu -z własnej kieszeni -sponsorowali sprzęt sportowy dla potrzeb LZS Leńcze.

Klub sportowy w Leńczach , pomimo tak wielu problemów – zgodnie ze statusem i „charyzmatycznym działaczom „ jak i również nauczycielom wf – nawiązał współpracę ze szkołami podstawowymi znajdującymi się na terenie ówczesnej parafii , tj Leńcze , Zarzyce Wielkie , Podolany .

            W 1986r. w ramach LZS Leńcze działały cztery sekcje sportowe: piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego, a także szachów. Wówczas również zorganizowano Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Narodowej oraz o Puchar Białej Piłki. Działacze LZS Leńcze dołożyli wszelkich starań, by zainteresować młodzież uprawianiem sportu nie tylko w Leńczach, ale w całym jego terenie działania, który obejmował także: Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe, Podolany, część Izdebnika i Brodów. Pracę ogniwa sportowego oceniano pozytywnie.

W swojej, ponad pięćdziesięcioletniej historii, klub prowadził rozgrywki na szczeblach klas C i B. Największy sukces osiągnięto w 2003r. Podopieczni trenera Rafała Brańki awansowali do klasy A. W tej klasie rozgrywkowej uczestniczyli do 2007r. Obecnie występują w klasie B.

Aktualnie Ludowy Klub Sportowy "Leńczanka Leńcze" liczy 70 członków. W klasach rozgrywkowych bierze udział drużyna seniorów i dwie drużyny juniorów.

 

              Statut

 

Zgodnie ze statutem Ludowego Klubu Sportowego wybierano zarząd liczący 11-25 osób. Z Zarządu wyłaniano przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i gospodarza. Zarząd mógł wybrać ze swojego grona prezydium, liczące 5-7 osób. Komisja Rewizyjna liczyła 5-7 osób. Ogniwa podstawowe zobowiązano do sporządzania sprawozdań z zebrać sprawozdawczo-wyborczych, arkuszu spisu z natury i protokołu kasacyjnego.

 

             Działaczy LZS Leńcze zobowiązano do składania do Urzędu Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska rocznego sprawozdania z działalności sportowej, terminarzu rozgrywek, informacji o zmianach w zarządzie klubowym. Prezes LZS Leńcze brał udział w naradzie koordynacyjnej w siedzibie UMiG, w trakcie której oceniano działalność klubu w zakresie kultury fizycznej i sportu analizowano plan pracy na zbliżający się sezon piłkarski.

 

             Dofinansowanie klubu jest kwestią piorytetową. Dlatego zarząd klubu wystąpił z wnioskiem o uzyskanie pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej. Klub LKS Leńcze od kilkudziesięciu lat aktywizuje kulturę fizyczną wśród tutejszej młodzieży. Dobre chęci nie wystarczą. Potrzebne są również środki finansowe, by móc prowadzić zakrojone na szeroką skalę działania na niwie propagowania aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Leńcz. LKS Leńcze na trwałe wpisał się w historię tutejszej miejscowości, dlatego tak ważne są środki, które zapewniają dalsze funkcjonowanie klubu, a w niedalekiej przyszłości również sukcesy sportowe. Śrdoki finansowe pozyskane z funduszy Unii Europejskiej pozwoliłyby poszerzyć zakres działalności klubowej, a tym samym stworzyłyby kompletne zaplecze sportowe dla adeptów piłki nożnej. Dodajmy, że ta dyscyplina cieszyła się, cieszy i wciąż będzie cieszyć najwyższym zainteresowaniem wśród młodzieży Leńcz i miejscowości, objętych działaniem LKS Leńczanka Leńcze. Świadczy o tym rónież niesłabnące od kilkudziesięciu lat zainteresowanie piłką nożną w wydaniu lokalnym mieszkańców Leńcz. A potwierdzić to może również frekwencja widzów, oglądających mecze 'na żywo'.

 

               Obecnie

               Obecnie LKS Leńcze liczy 70 członków. W klasach rozgrywkowych bierze udział drużyna seniorów i dwie drużyny juniorów.LKS Leńcze od początku powstania aktywizuje kulturę fizyczną wśród tutejszej młodzieży. Współpracuje z drużynami i klubami sportowymi z terenu województwa (Wisła Kraków).
Głównym celem dnia dzisiejszego dla działaczy LKS jest zagospodarowanie gruntów w obrębie boiska (budowa  szatni wraz z zapleczem oraz sali z przeznaczeniem na siłownię, budowa parkingu), co ma służyć rozwojowi fizycznemu mieszkańców i rozwojowi nowych sekcji sportowych.

Dodatkowo na terenie Zarzyc Małych posiada boisko sportowo – rekreacyjne.

A lot of young couples who are facing various soundness problem, these families can order medicaments from the Web without order. That's why online drugstores is becoming more pop over the last years. Well-known are remedies which are used to reduce treat pain caused by toothaches etc. Many web-sites offer to their consumers Levitra. A lot of heartiness care providers think about click here. Perhaps you know about (Read more ). Generally, both men and women are affected by sexual problems. There are more than 200 prescription remedies can lead to erectile dysfunction, including many blood pressure medicaments, pain medicaments, and several antidepressants. There are other medicaments to resolve diseases like this. Note that your doc has prescribed Levitra or any other drug because professional has judged that the gain to you is biger than the risk of possible side effects. The very first thing make sure that when you purchase remedies like Levitra online, you get real generic. Some of the web-sites offer really dangerous fakes.

Saturday the 22nd.
Copyright

©

Template © Joomla Template