OSP Leńcze walne zebranie 2013

Drukuj

W dniu 02.02.2013 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP w Leńczach . W spotkaniu udział wzięli między innymi burmistrz Zbigniew Stradomski wraz z zastępcą , przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wilk , PSP Wadowice- mł. bryg. Paweł Szczepańczyk , pełniący obowiązki prezesa zarządu miejsko-gminnego Tadeusz Chrostek , Stanisław Brózda , inspektor ochrony przeciw pożarowej Maria Ostafin , przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich - Grażyna Grochal , Sołtys wsi Podolany - Halina Kazimierczak , Sołtys wsi Leńcze – Jolanta Krzeszowska .

 

 
Na zebraniu poruszono temat szkoleń na 2013 rok , utrzymania budynku remizy OSP oraz bieżących remontów , pozyskania nowego sprzętu dla jednostki , dokupienia umundurowania specjalnego oraz wyjściowego , pozyskania nowego samochodu bojowego ( jubileusz 110-lecia OSP ). Poruszany był także temat współpracy OSP z innymi organizacjami działającym na terenie sołectwa .
Na koniec zebrania głos zabrali:
PSP. Wadowice- mł. bryg .Paweł Szczepańczyk – Zwrócił uwagę na rekordową ilość - 84 wyjazdów w roku 2012 - co dało trzecie miejsce w powiecie .Podkreślił również jak ważna jest współpraca z jednostkami OSP oddalonymi od komendy głównej.  Wyraził także swoją aprobatę dla jednostki w staraniach o pozyskanie nowego auta bojowego.
Przewodniczący RM Tadeusz Wilk – Wyraził również swoje poparcie dla jednostki w dążeniu o pozyskanie nowego sprzętu do remizy.
Burmistrz Zbigniew Stradomski pogratulował strażakom sukcesów za rok 2012.Podziękował za dobre zarządzanie środkami finansowymi jakie gmina przeznacza na jednostkę z Leńcz i zadeklarował pomoc w pozyskanie nowego sprzętu oraz środków finansowych.
Sołtys wsi Leńcze Jolanta Krzeszowska podziękowała druhom za udzielanie mieszkańcom pomocy .
Przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich Grażyna Grochal- Podziękowała za współprace z jednostką przy organizowaniu imprez kulturalnych i udostępnienie remizy.
Naczelnik miejsko-gminny Stanisław Brózda krótko posumował rok 2012 i przedstawił plan szkoleń  na rok 2013 rok. Następnie podziękował za liczne uczestniczenie w kursach doszkalających oraz zabezpieczenie uroczystości kościelnych 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday the 12th.
Copyright

©

Template © Joomla Template