Powstanie OSP

Drukuj

 OSP w Leńczach założono w 1905 roku. Jak zawsze - przyczyną była chęć pomocy przy gaszeniu licznie powstających pożarów w których mieszkańcy wsi tracili swój dorobek życiowy. Pożary te dotychczas gaszone były przez przypadkowe osoby bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu.

 

 

 

Początkowo sprzęt zgromadzony do gaszenia pożarów był przechowywany w szopie przy sklepie. Tam umieszczono wóz konny z sikawką ręczną. To miejsce uznaje się jako pierwszą siedzibę OSP. Później strażacy przenieśli się do pomieszczeń starej kuźni. Pierwszym naczelnikiem został Jan Zabłocki, a prezesem baron Jan Przychodzki.

 

 

 

 

 Na przestrzeni lat wśród licznych wydarzeń w historii OSP Leńcze na uwagę zasługują:
- 10 lipca 1927 roku - uroczystość poświęcenia sztandaru, na którym widnieją wizerunki Orła Białego, Matki Bożej i św. Floriana

 

 

  O jego fundatorach, a zarazem ojcach chrzestnych straży dają świadectwo srebrne gwoździe. Wbili je między innymi:
baron Przychodzki wraz z rodziną, hr. Kunze, prof. Klisiewicz,  A. Lenarrdt, ks. Sidełko, Franciszek Świerkosz, L. Scholz, J. Roman, Władysław Palus.
Sztandar ten do dziś jest chlubą jednostki. Zawsze podczas licznych uroczystości strażackich, kościelnych, państwowych czy lokalnych strażaków z Leńcz reprezentowany jest poczet sztandarowy. Już w tamtych latach działalność strażaków nie ograniczała się tylko do niesienia pomocy w nieszczęściu. To oni często byli animatorami imprez kulturalno -rozrywkowych po przez organizowanie zabaw i festynów. Prowadzono wyszynk piwa.
- W 1930 r. obchodzono jubileusz 25 – lecia jednostki. Pamiątką po tej uroczystości jest drewniany orzeł z gwoździami od ofiarodawców.

 


- Funkcje przewodnictwa OSP sprawowały nie tylko osoby świeckie, ale nawet duchowne np. w roku 1933 prezesem straży został proboszcz ks. Józef Gacek.
- Warto wspomnieć jeszcze o Panu Stanisławie Dudku który od 1948 roku został komendantem OSP i pełnił ja przez 50 lat, czy też o Panu Franciszku Zaporowskim który prezesował OSP przez 39 lat.
- 1950 r. rozpoczęto budowę remizy. Najpierw był to budynek drewniany, który w miarę upływu lat rozbudowywano, wymurowano boks garażowy,  a później salę zabaw.
- 1955 r. - z okazji Jubileuszu 50-lecia strażacy otrzymali samochód marki Dodge.
- 1957 r. - zakupiono pierwszą motopompę, drabinę Szczerbowskiego oraz drabinę przystawną.
- 1973 r. - w październiku pozyskano nowy wóz strażacki marki GAZ - 51; służył on do 1983 roku.
- 1974 r. - początek budowy nowej remizy. Nad przebiegiem prac czuwał Społeczny Komitet Przebudowy Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leńczach. Budowa trwała 11 lat - aż do 1985 roku                       
- 1983 r. - z Komendy Rejonowej w Wadowicach jednostka otrzymała przydzielony samochód marki Żuk wraz z wyposażeniem.
- Pod koniec 1999 r. OSP zakupiła nowy samochód marki Lublin III.
- 2000 r. - dokonano karosażu samochodu i wyposażono go w sprzęt ratowniczy i gaśniczy.
W 2005 roku OSP Leńcze obchodziła 100 - lecie istnienia - służby mieszkańcom nie tylko Leńcz, ale i gminy Kalwaria Zebrzydowska. Podczas uroczystości obchodów 100- lecia jednostka otrzymała samochód pożarniczy "Star" (rocznik 1987) z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Nowym Sączu, który uczestniczył w akcjach bojowych Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na terenie Krynicy. Ponadto przekazano druhom OSP Leńcze nowy sztandar.

 

Friday the 12th.
Copyright

©

Template © Joomla Template