Zasoby ludzkie i baza techniczna

Drukuj

OSP - stan na 2013 rok

Ochotnicza Straż Pożarna OSP w Leńczach liczy 43 strażaków, w tym: 26 czynnych,7 honorowych i 10 - drużynka młodzieżowa. Posiada w swoich zasobach budynek remizy strażackiej z dwoma garażami i zapleczem a w nich samochód marki Lublin III z pełnym wyposażeniem w sprzęt ratowniczo – gaśniczy, samochód pożarniczy (beczkowóz) marki STAR – wyposażenie gaśnicze i ratownictwa medycznego.

 


W budynku znajduje się sala balowa z kuchnią i zapleczem, chłodnie, biuro, szatnia i sanitariaty. Wyposażenie kuchni wraz z zastawą stołową posiada Koło Gospodyń Wiejskich ściśle współpracujące z OSP.

 

 

 Sala przeznaczona jest na organizację imprez wiejskich, spotkań, szkoleń, zebrań wiejskich, zebrań Rady Sołeckiej i różnych innych organizacji ściśle współpracujących ze sobą. Użyczana jest również mieszkańcom na uroczystości rodzinne.

 

 

 

Rozwój cywilizacji, postęp w każdej dziedzinie życia stawiał i stawia przed strażą pożarną coraz to nowsze wyzwania. To co było jej głównym celem  w momencie jej powstania, czyli gaszenie pożarów, obecnie stanowi tylko 30% wszystkich interwencji druhów ochotników. Pozostałe wyjazdy dotyczą usuwania skutków powodzi, wichur i wypadków komunikacyjnych.
Na dzień dzisiejszy celem OSP Leńcze jest prowadzenie działalności mającej na celu:
-zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
-udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
-informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i  ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu,
-prowadzenia działalności kulturowo – oświatowej i rozrywkowej.

 
 

Friday the 12th.
Copyright

©

Template © Joomla Template