"Wieczna Premiera"

 

Dziękuję w imieniu Wszystkich Mieszańców Leńcz

 

"Wieczna Premiera"

 

Serdeczny, skromny, dobry, takim Go zapamiętamy,

Pan Jerzy, Krajan Nasz Kochany...

Powtarzając tekst roli...

Spogląda z okna na poddaszu,           

Na piękno jabłoni...

Głęboko w to wierzę,

Że spotkamy się, kiedyś, Panie Jureczku,

Na "Wiecznej Premierze"

Miłośnik teatru, niechaj się nie smuci,

Pan Jerzy, jak niegdyś z teatru, pociągiem-"zerówką" powróci...

Już pali się teatralnych ramp światło, które

Rozświetli kurtynę, zaraz ona pójdzie w górę...

Trzy, dwa, jeden... Spektakl rozpoczęty!

Na scenie, Pan Jerzy Trela uśmiechnięty.

Z niebiańskiej sceny spogląda na Ukochany Kraków, na Ukochane Leńcze,

Tymi słowy wiersz ów zwieńczę. 

Leńcze. 24 maja 2022 r. Marcin Wcisło

 

 

 

 

Jerzy Trela

 
Szanowni Państwo.
 
Ceremonie pożegnania Jerzego Treli obejmują :
23 maja
o godz. 9:00 - wystawienie prochów,
o 10:00 mszę świętą żałobną w Bazylice u Dominikanów w Krakowie, 
o 14:00 odbędzie się ceremonia pochówku na cmentarzu w Leńczach .
 
 
źródło www.scenastu.pl 
 
 

Komunikacja gminna na na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska -2022

 

W 2022 roku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska będą funkcjonowało pięć połączeń komunikacyjnych:
 
•    Kalwaria Zebrzydowska - Brody - Zebrzydowice - LKS Olimpia Zebrzydowice - Stanisław Dolny „Dolany”
•    Kalwaria Zebrzydowska-Brody-Zarzyce Wielkie - Leńcze PKP - Leńcze Kościół - Podolany 
•    Kalwaria Zebrzydowska - Zebrzydowice - Przytkowice Draboż
•    Kalwaria Zebrzydowska - Zebrzydowice Bieńkowice - Stanisław Dolny „Kępki”
•    Kalwaria Zebrzydowska - Przytkowice Grabie III
 
Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała także dofinansowanie na uruchomienie linii komunikacyjnej na trasie Kalwaria Zebrzydowska Przytkowice Grabie III - Skawina.

Pierwszy parking typu park and ride w Gminie Kalwaria Zebrzydowska powstanie w Leńczach ?

 

W najbliższy wtorek (25 styczeń 2022) Gmina Kalwaria Zebrzydowska podpisze akt notarialny na bezpłatne przekazanie własności działki w Leńczach.

Działkę przekaże PKP Nieruchomości. Działka znajduje się w pobliżu stacji PKP Leńcze. To milowy krok w powstaniu pierwszego parkingu typu park and ride w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.

Cieszę że kolejną obietnice mogłem spełnić. Bardzo dziękuję za wsparcie i pomoc pani Dyrektor oddziału Kraków PKP Nieruchomości Violetta Szumilak .

Razem promujemy podróże koleją. Mam nadzieje że wkrótce powstanie linia szybkiej kolei aglomeracyjnej w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.  

Marcin Zadora

Nowe ceny za wywóz śmieci na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2022

Opłata dla nieruchomości zamieszkałych:
 
25 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
100 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
5 zł - w przypadku gdy na nieruchomości znajduje się kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne, właścicielowi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi przysługuje zwolnienie w ww. wysokości miesięcznie od nieruchomości.
 
Opłata dla nieruchomości niezamieszkałych:
 
Nieruchomości niezamieszkałe, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stawka opłaty za każdy worek wynosi:
 
1) o pojemności 120 l – 17,00 zł,
2) o pojemności 240 l – 34,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – 155,83 zł,
4) o pojemności 7000 l – 991,64 zł.
 
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w  sposób selektywny stawka opłaty wynosi:
 
1) o pojemności 120 l – 68,00 zł,
2) o pojemności 240 l – 136,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – 623,32 zł,
4) o pojemności 7000 l – 3 966,56 zł.
 
Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości: 170,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłaty,
340,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłaty podwyższonej.
 
Friday the 12th.
Copyright

©

Template © Joomla Template