Informacja dotycząca firmy przewozowej "Artex"

 Od października tego roku firma "Artex" zrezygnowała z z obsługi pasażerów na linii Kalwaria Zebrzydowska - Skawina przez Leńcze

 

 

Czytaj więcej: Informacja dotycząca firmy przewozowej "Artex"

Budżet na rok 2016

Informacja dotycząca składania wniosków i propozycji do projektu budźetu na rok 2016

 

 

Czytaj więcej: Budżet na rok 2016

Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

 Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza ustawa wprowadza zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.), w szczególności w kwestii uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew/krzewów oraz odpowiedzialności karnej i wysokości kar  za uszkodzenie/zniszczenie drzew/krzewów, bądź ich usunięcie.

Czytaj więcej: Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

Referendum Ogólnokrajowe 2015

 Ogólnokrajowe referendum już 6 września 2015. Głosowanie trwa od godz.6 do 22 . Aby referendum było wiążące swój głos musi oddać połowa osób uprawnionych do głosowania.  

 

 

Czytaj więcej: Referendum Ogólnokrajowe 2015

Friday the 12th.
Copyright

©

Template © Joomla Template