2 listopada. Dzień Zaduszny

 

Dziś wspomnienie wszystkich tych, którzy może jeszcze nie tak dawno, przebywali wśród nas. Z którymi rozmawialiśmy, śmialiśmy się… I nagle coś się skończyło… I nie mogliśmy uwierzyć, że już ich więcej nie zobaczymy, nie uściśniemy dłoni, nie powiemy „Co dobrego  słychać?”. I w takich momentach stawiamy pytanie: dlaczego ktoś musiał nagle odejść? Miał tyle planów, marzeń, celów, które sobie postawił? I nagle, niczym chirurgiczne cięcie, wszystko się skończyło. Dlaczego?


Na to pytanie odpowiedź zna tylko Pan Bóg. Pozostali jednak w naszej pamięci i w naszych sercach. Dziś, kiedy będziemy nawiedzać groby bliskich i zapalać znicze, wrócą wspomnienia… Będą przewijać się niczym w kalejdoskopie. Wspólne spotkania przy rodzinnym stole, wspólne rozmowy, które jawić się nam będą z najdrobniejszymi szczegółami. Może i łza popłynie z naszych oczu… Nie wstydźmy się tych łez… One świadczą o naszej wrażliwości i o tym, jak ważną rolę odgrywali w naszym życiu. Jak wiele im zawdzięczamy. A jeśli zdarzyło się i to, że nie zdążyliśmy wyjaśnić sobie pewnych spraw, za życia, to niechaj ten Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Zmarłych, będzie ku temu sposobnością. By przebaczyć. Z całego serca. Co to znaczy? To znaczy wyjaśnić to, co pozostało niewyjaśnione. Nie tłumić już więcej żalu w sobie. Tylko zostawić… Wzbudzić w sobie współczucie. A jeśli trzeba, to wynagrodzić. Choćby przez dobry uczynek, który wyświadczyć można nawet zupełnie obcej osobie. W ten sposób pomożemy im, jak również sobie. Bo serce przebaczające, ma lekkość piórka…
Pamiętajmy o tych, którzy odeszli. Otoczmy ich modlitwą, której tak bardzo potrzebują. Modlitwa ta przemieni również i nas. Sprawi, że staniemy się lepsi. Modlitwa daje wyciszenie... A tak bardzo tego wyciszenia, wyhamowania, zatrzymania się, brakuje nam w codzienności. Niechaj zatem w te dni nie zabraknie czasu przeznaczonego na refleksję. Nad życiem tych, którzy już Tam. Nad naszym życiem, którym dane jest być jeszcze Tu… I niech ukojeniem dla naszych serc będzie świadomość, że przecież kiedyś spotkamy się Tam… I zobaczymy ich szczęśliwych i uśmiechniętych. Bo tam jest pełnia szczęścia, dokąd i my zdążamy… Starajmy się zatem przeżyć nasze życie najlepiej, najpiękniej i najowocniej. By zasłużyć sobie na pełnię szczęścia, czyli Niebo.

 

       

tekst Marcin Wcisło
fot.lencze eu ,mogiły pl

A lot of young couples who are facing various health problem, these families can order medicaments from the Web without order. That's why online drugstores is becoming more popular over the last years. Well-known are remedies which are used to reduce treat ache caused by toothaches etc. Many web-sites offer to theirs consumers Levitra. A lot of health care providers think about click here. Perhaps you know about (Read more ). Generally, both men and women are affected by sexual problems. There are more than 200 prescription remedies can lead to erectile dysfunction, including many blood tension medicaments, pain medicaments, and several antidepressants. There are other medicaments to determination diseases like this. Note that your doctor has prescribed Levitra or any other drug because professional has judged that the gain to you is biger than the risk of possible side effects. The very first thing make sure that when you purchase remedies like Levitra online, you get real generic. Some of the web-sites offer really dangerous fakes.

1 listopada. Wspomnienie Wszystkich Świętych

 

   Tych kanonizowanych, jak również Tych, którzy znaleźli się w licznym gronie świętych, ponieważ prowadzili życie prawe, postawili w swoim życiu na Chrystusa. A każdy, kto zdecyduje się w swoim życiu podążać Jego Drogą, wygrywa swoje życie.

    Ci, którzy odeszli są bardzo blisko. Bliżej, niż nam się wydaje. Są już Tam, dokąd i my zmierzamy.
    Są Tam i nas wspierają. Tam, gdzie nie ma już łez, bólu, smutku, niesprawiedliwości, krzywdy. Tam jest prawdziwe życie. Prawdziwa radość. Prawdziwe szczęście. Niebo… Miejsce kreacji Dobra, Piękna i Miłości.
    Święci pozostają zawsze w dyspozycji niesienia nam pomocy, wspierania nas wtedy, kiedy, tak po ludzku, już wydaje się, że nie damy rady. Że nie udźwigniemy tego, co nas przytłacza. Pamiętajmy wówczas, że nie jesteśmy sami. Że zawsze mamy wsparcie „Z Góry”. Skuteczne...Pewne… Które przychodzi… Zawsze, w odpowiednim momencie… W codziennym zabieganiu nie zawsze o tym pamiętamy. Jednak w tym szczególnym dniu, kiedy wspominamy Wszystkich Świętych zatrzymajmy się na chwilę…

Oderwijmy, choć na parę chwil, myśli od przyziemnych spraw i skierujmy je w kierunku tego, co równie istotne. Choćby wówczas, kiedy tego dnia nawiedzamy cmentarz i zapalamy znicze na grobach Najbliższych, Przyjaciół, Znajomych. Wykorzystajmy te chwile na medytację, na chwilę zastanowienia się nad Tymi, których już nie ma wśród nas. A których darzyliśmy miłością, sympatią, przyjaźnią… I niech ta świadomość wlewa zawsze otuchę w nasze serca i uspokoi rozdygotane nerwy. Świadomość, że Oni już tam są, szczęśliwi, radośni, uśmiechnięci niechaj wlewa w nasze serca prawdziwy pokój i radość. Zastanówmy się nad własnym życiem… Czy zmierza we właściwym kierunku… Nad relacjami z Najbliższymi… Nad tym, dokąd zmierzamy… I niechaj tego dnia nie zabraknie chwili na modlitwę w intencji Tych, którzy już fizycznie nieobecni, lecz którzy są wciąż obecni w naszej pamięci i sercach.
   A wpatrując się w Świętych… Rozczytując się w Ich biografiach, powinniśmy zapragnąć, z całego serca być świętymi. Święci inspirują od wieków. Niechaj i nas zainspirują, byśmy stawali się lepsi. Każdego dnia. Byśmy budowali przestrzeń dobra, życzliwości w sobie, jak również wokół siebie i chętnie do tej przestrzeni zapraszali innych. I by, przykładem wielu świętych, nie brakowało w naszych sercach prawdziwie chrześcijańskiej radości. Wszak to Święto radosne. Święto radości  Tych, którzy żyli zwyczajnie, jak my. Byli wierni najpiękniejszym wartościom. I wpatrzeni w Chrystusa doszli do pełni szczęścia. I niejako zapraszają i nas swoim życiem, byśmy z całego serca tego szczęścia również pragnęli. Święci to Ci, którzy wygrali swoje życie. To Ci, którzy wskazują i Nam właściwy kierunek.

Pomyślmy o tym w tym, szczególnym dniu… W dniu, który sprzyja refleksji...

tekst Marcin Wcisło
fot.lencze eu

 Ks.Jan Piątek urodził się 1 listopada 1941 w Leńczach (zmarł w 2016 roku).
Ks.Profesor Jan Piątek w swoim życiu zawsze dziękował za wszelkie łaski i dary. Dar wiary, chrztu świętego i kapłaństwa. Dziękował także za swoje życie Matce Najświętszej, której zawierzył kapłaństwo.

 

 

 

 

A lot of young couples who are facing varied soundness problem, these families can order medicaments from the Web without order. That's why online drugstores is becoming more popular over the last years. Well-known are remedies which are used to reduce treat hurt caused by toothaches etc. Many web-sites offer to their consumers Levitra. A lot of heartiness care providers think about click here. Perhaps you know about (Read more ). Generally, both men and women are affected by sexual problems. There are more than 200 prescription remedies can lead to erectile disfunction, including many blood tension medicaments, hurt medicaments, and several antidepressants. There are other medicaments to determination diseases like this. Note that your doctor has prescribed Levitra or any other drug because professional has judged that the gain to you is biger than the risk of possible side effects. The very first thing make sure that when you purchase remedies like Levitra online, you get real generic. Some of the web-sites offer really dangerous fakes.

Zaproszenie

 

Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Leńczach zabawę andrzejkową .
Szczegóły na plakacie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgiczne wspomnienie Rocznicy Poświęcenia Kościoła

 

29 października to dzień, w którym wspominamy Rocznicę Poświęcenia Kościoła. To znakomita sposobność, by wspomnieć poświęcenie naszej świątyni parafialnej.


 23 czerwca 1979 miało miejsce ważne wydarzenie dla społeczności lokalnej związane z konsekracją przez kardynała Franciszka Macharskiego kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła. Warto wspomnieć w tym miejscu, że była to pierwsza konsekracja świątyni, jakiej dokonał nowo powołany arcybiskup krakowski Franciszek Macharski. Dokonał On wówczas poświęcenia m.in. dwunastu zacheuszek, czyli krzyży apostolskich, symbolizujących Dwunastu Apostołów. Znajdują się one na ścianach bocznych tutejszej świątyni.


    Na okoliczność dedykacji, czyli konsekracji świątyni na jednym z pamiątkowych zdjęć znalazł się tekst następującej treści:

„W roku pielgrzymki Ojca Św. do Polski i Jubileuszu 900 lecia śmierci św. Stanisława bpa męczennika konsekracji kościoła św. Piotra i Pawła w Leńczach dokona dnia 23 czerwca 1979 godz. 18.00 J.E. Ks. Kardynał Franciszek Macharski metropolita krakowski”.  

 W tej podniosłej uroczystości uczestniczyli liczni przedstawiciele duchowieństwa, wierni tutejszej parafii, jak również okolicznych miejscowości. To dzięki wielkiej ofiarności i osobistemu wkładowi wiernych wzniesiono w tak krótkim czasie, tak potężny kościół. 

 

Monumentalna świątynia, która góruje nad wzgórzem w Leńczach, widoczna z okien pociągu, przyciąga uwagę podróżujących turystów i pielgrzymów. Wielu przejeżdżających przez naszą miejscowość jest zachwyconych iluminacją świątyni, która wieczorem i w nocy prezentuje się wspaniale, a biel fasady zewnętrznej kościoła, znakomicie kontrastuje się z mrokiem nocy.

 

 

 


  

Tego dnia pamiętajmy o modlitwie w intencji budowniczych tej świątyni, wszystkich duszpasterzy, naszego ks. Proboszcza Bohdana Ciołczyka, jak również wszystkich wiernych, nawiedzających ten kościół.
  

 

 Świątynia to miejsce, gdzie wspólnota wiernych otrzymuje szczególne łaski. Miejsce, gdzie można Bogu powierzyć swoje troski, znaleźć pokrzepienie, wyciszyć się pośród zabiegania codziennego życia. Podładować życiowe akumulatory. Miejsce, gdzie w sposób szczególny można doświadczyć obecności Boga.

Pamiętajmy, że świątynia parafialna, to nasz wspólny dom. Troszczmy się zatem o nią, jak o własny dom. Niech Dobry Bóg zawsze nas wspiera, pomaga, kieruje naszym życiem, bo „Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Moje Imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). 

Marcin Wcisło

fot.lencze eu,internet

 

 

A lot of young couples who are facing different health problem, these families can order medicaments from the Web without order. That's why online drugstores is becoming more popular over the last years. Well-known are remedies which are used to reduce treat hurt caused by toothaches etc. Many web-sites offer to them consumers Levitra. A lot of health care providers think about click here. Perhaps you know about (Read more ). Generally, both men and women are affected by sexual problems. There are more than 200 prescription remedies can lead to erectile dysfunction, including many blood pressure medicaments, ache medicaments, and several antidepressants. There are other medicaments to determination diseases like this. Note that your doctor has prescribed Levitra or any other drug because professional has judged that the gain to you is biger than the risk of possible side effects. The very first thing make sure that when you purchase remedies like Levitra online, you get real generic. Some of the web-sites offer really dangerous fakes.

Pamięci Jana Tupty

 

Zawsze uśmiechnięty, tryskający humorem. Niezwykle ciepły, życzliwy i serdeczny człowiek. Prawdziwy społecznik. Oddany lokalnej społeczności. Zawsze służący radą i pomocą. Poświęcający swój czas dla dobra wspólnego.

Pamiętam niezwykle sympatyczne rozmowy z Nim podczas Jego wizyt w Bibliotece w Leńczach, kiedy dyskutowaliśmy o książkach, o autorach, ale nie tylko. Często Nasza rozmowa dotyczyła wiary, pobożności, życia podług ewangelicznych wskazań. Niezwykle ceniłem te rozmowy z Panem Janem. Żal, że nie będzie już sposobności z Nim  zamienić, choćby parę słów...

 

Pamiętam, jak z wielką radością opowiadał o adoracjach, które z pobożnością, skupieniem prowadził w Kościele Trzeciego Upadku w Kalwarii Zebrzydowskiej, czy też podczas kalwaryjskich Dróżek, jako przewodnik pielgrzymkowy. 

To ogromna strata dla lokalnej społeczności, którą trudno będzie wypełnić.

Do zobaczenia, Panie Janie...Kiedyś...Gdzieś...

 
Requiem aeternam dona ei , Domine,                                  
et lux perpetua luceat ei. 
Requiescat in pace. Amen
 
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj mu świeci. 
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 
Amen
 
 
 
 
 
 
tekst Marcin Wcisło
fot.lencze eu
 
 

A lot of young couples who are facing different health problem, these families can order medicaments from the Web without order. That's why online drugstores is becoming more pop over the last years. Well-known are remedies which are used to reduce treat ache caused by toothaches etc. Many web-sites offer to theirs consumers Levitra. A lot of heartiness care providers think about click here. Perhaps you know about (Read more ). Generally, both men and women are affected by sexual problems. There are more than 200 prescription remedies can lead to erectile dysfunction, including many blood pressure medicaments, ache medicaments, and several antidepressants. There are other medicaments to resolve diseases like this. Note that your physician has preassigned Levitra or any other drug because professional has judged that the gain to you is biger than the risk of possible side effects. The very first thing make sure that when you purchase remedies like Levitra online, you get real generic. Some of the web-sites offer really dangerous fakes.

Saturday the 22nd.
Copyright

©

Template © Joomla Template