Rada Rodziców zaprasza

 Szczegóły na plakacie.

 

 

Nowe , wyższe opłaty za wywóz śmieci

 

Od 1 kwietnia 2017 r wzrastają opłaty za wywóz śmieci.

Obowiązujące od 1 kwietnia stawki za odbiór śmieci

  • od osoby za śmieci segregowane6 zł,  było 5 zł
  • w przypadku zamieszkiwania w nieruchomości powyżej 4 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ustala się stawkę w wysokości 4 zł od każdego kolejnego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny – wcześniej było 3 zł
  • w przypadku zamieszkiwania w nieruchomości powyżej 6 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ustala się stawkę w wysokości 2 zł od każdego kolejnego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny – było 1,50 zł
  •  za śmieci niesegregowane12 zł od osoby miesięcznie – było 10 zł

 

Harmonogram wywozu śmieci

 

 

Kondolencje

 

"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach"

Panu Marcinowi Krawczyńskiemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci  Matki

składają

Sołtys , Rada Sołecka miejscowości Leńcze

 

 

Friday the 12th.
Copyright

©

Template © Joomla Template