Jerzy Trela

 
Szanowni Państwo.
 
Ceremonie pożegnania Jerzego Treli obejmują :
23 maja
o godz. 9:00 - wystawienie prochów,
o 10:00 mszę świętą żałobną w Bazylice u Dominikanów w Krakowie, 
o 14:00 odbędzie się ceremonia pochówku na cmentarzu w Leńczach .
 
 
źródło www.scenastu.pl 
 
 

Komunikacja gminna na na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska -2022

 

W 2022 roku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska będą funkcjonowało pięć połączeń komunikacyjnych:
 
•    Kalwaria Zebrzydowska - Brody - Zebrzydowice - LKS Olimpia Zebrzydowice - Stanisław Dolny „Dolany”
•    Kalwaria Zebrzydowska-Brody-Zarzyce Wielkie - Leńcze PKP - Leńcze Kościół - Podolany 
•    Kalwaria Zebrzydowska - Zebrzydowice - Przytkowice Draboż
•    Kalwaria Zebrzydowska - Zebrzydowice Bieńkowice - Stanisław Dolny „Kępki”
•    Kalwaria Zebrzydowska - Przytkowice Grabie III
 
Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała także dofinansowanie na uruchomienie linii komunikacyjnej na trasie Kalwaria Zebrzydowska Przytkowice Grabie III - Skawina.

Pierwszy parking typu park and ride w Gminie Kalwaria Zebrzydowska powstanie w Leńczach ?

 

W najbliższy wtorek (25 styczeń 2022) Gmina Kalwaria Zebrzydowska podpisze akt notarialny na bezpłatne przekazanie własności działki w Leńczach.

Działkę przekaże PKP Nieruchomości. Działka znajduje się w pobliżu stacji PKP Leńcze. To milowy krok w powstaniu pierwszego parkingu typu park and ride w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.

Cieszę że kolejną obietnice mogłem spełnić. Bardzo dziękuję za wsparcie i pomoc pani Dyrektor oddziału Kraków PKP Nieruchomości Violetta Szumilak .

Razem promujemy podróże koleją. Mam nadzieje że wkrótce powstanie linia szybkiej kolei aglomeracyjnej w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.  

Marcin Zadora

Nowe ceny za wywóz śmieci na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2022

Opłata dla nieruchomości zamieszkałych:
 
25 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
100 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
5 zł - w przypadku gdy na nieruchomości znajduje się kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne, właścicielowi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi przysługuje zwolnienie w ww. wysokości miesięcznie od nieruchomości.
 
Opłata dla nieruchomości niezamieszkałych:
 
Nieruchomości niezamieszkałe, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stawka opłaty za każdy worek wynosi:
 
1) o pojemności 120 l – 17,00 zł,
2) o pojemności 240 l – 34,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – 155,83 zł,
4) o pojemności 7000 l – 991,64 zł.
 
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w  sposób selektywny stawka opłaty wynosi:
 
1) o pojemności 120 l – 68,00 zł,
2) o pojemności 240 l – 136,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – 623,32 zł,
4) o pojemności 7000 l – 3 966,56 zł.
 
Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości: 170,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłaty,
340,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłaty podwyższonej.
 

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2022

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2022 dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

harmonogram​_odpady​_2022.pdf - do pobrania

Thursday the 5th.
Copyright

©

Template © Joomla Template