Leńcze - kto na radnego ?

Drukuj

 Rada gminy jest podstawowym organem samorządu gminnego, wyłonionym w drodze wyborów. Jest zasadniczą formą demokracji pośredniej w gminie.

 

 

 

Radny ma określone prawa i obowiązki. Powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej.
Podstawowymi dwoma grupami obowiązków radnego są:
 1. utrzymania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami (przyjmowanie zgłaszanych postulatów i przedstawianie ich organom gminy do rozpatrzenia), radny nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
 2. branie udziału w pracach gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został on wybrany lub desygnowany.

Rada Miejskiska Kalwarii Zebrzydowskiej liczy 15 radnych .

Sołectwu Leńcze przysługuje 1 mandat o którego ubiega się 2 kandydatów :

Okręg nr. 9 – Leńcze

KRAWCZYŃSKI Marcin – 63 lat - Wszystko dla Gminy
GROCHAL Grażyna – 55 lat - Z.Stradomskiego Gmina-Wspólne Dobro

 Na dzień dzisiejszy (26-10-2014) z tej dwójki swoje priorytety określił  Marcin Krawczyński - człowiek którego zapewne nie trzeba nikomu z Leńcz ( i nie tylko z Leńcz ) przedstawiać .

 

 

 

.

 

 

Monday the 27th.
Copyright

©

Template © Joomla Template