Busy - komunikacja gminna Kalwaria Zebrzydowska

Rozkład jazdy busów na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

(aktualizacja 03.01.2022 r.)

ROZKŁAD JAZDY 

 

Debata o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej przedkłada raport o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska i zaprasza do debaty.
W debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Kalwaria Zebrzydowska. 
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób do dnia 24 czerwca 2019 r. do godziny 17.00 w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 17, II piętro).
 
 
kalwaria-zebrzydowska.pl
 
 

Informacja o sposobie zgłaszania szkód łowieckich

 

Szkody łowieckie z terenów Leńcz , Zarzyc Małych , Zarzyc Wielkich , Podolan  (i pozostałych ujętych w poniższym piśmie)- obwód łowiecki nr.121- zgłaszamy w formie papierowej wg zamieszczonego wzoru.

 

Wzór - do pobrania

 

 

Informacje dotyczące szkód powodziowych

 

Poszkodowanych mieszkańców Gminy prosimy o składanie udokumentowanych wniosków z poniesionych strat lub uszkodzeń do Sekretariatu Urzędu Miasta.
 
Jednocześnie osobom mające działki graniczące z rzeką Cedron i którym w wyniku powodzi została zabrana część terenu mogą występować do Starostwa Powiatowego w Wadowicach w celu odpisu gruntu zabranego przez rzekę Cedron .
 
Należy podać nr.działki , dane właściciela , oraz - w miarę możliwości materiały foto.
 
 
Sunday the 2nd.
Copyright

©

Template © Joomla Template